Cement gipsowo zuzlowy.

Cement gipsowo żużlowy. W produkcji cementu gipsowozużlowego wykorzystane jest siarczanowe aktywowanie żużla. W tym wypadku aktywatorem jest surowy giPIS dwuwodny (CaS04 2H20) lub anhydryt (CaS04). Produkcja cementu gipsowożużlowego jest stosunkowo prosta. Polega ona na jednoczesnym zmieleniu Tł -7- 85010 żużla granulowanego wielkopiecowym, 12 -7- 18010 gipsu dwuwodnego lub anhydrytu i 2 -7- SOfo klinkieru lub cementu portlandzkiego. Żużel używany do produkcji powinien być dobrze zgranulowany, to znaczy zawierać nie mniej niż 900f0 substancji zeszklonej, Poza tym zawartość AhOg w żużlu powinna być większe niż 140f0. Ważne jest, aby żużel miał możliwie stały skład chemiczny, bez wahań, zwłaszcza w zawartości AhOg. Żużel suszy się w suszarni bębnowej, obrotowej j przy suszeniu temperatura żużla nie może być wyższa niż 600oe, w wyższej temperaturze bowiem może nastąpić odszklenie żużla. Następnie do młyna dozuje się suszony żużel, gips lub anhydryt i klinkier lub cement portlandzki. Dozowanie w produkcji cementu gipsowożużlowego musi być bardzo staranne i dokładne, gdyż przede wszystkim od do-kładności dozowania materiałów wyjściowych zależy jakość wyprodukowanego cementu. Do dozowania używa się przeważnie wag automatycznych, ponieważ Zwykłe, stosowane w przemyśle cementowym urządzenia dozujące i podawcze, jak np. podawacze talerzowe lub skrzynkowe, są za mało dokładne. Ilość dodawanego aktywatora siarczanego (gips lub anhydryt] ustala sią zależnie od zawartości AhOg w żużlu. Im więcej AhOg żużel zawiera, tym więcej dodaje się gipsu lub anhydrytu do przemiału. Ilość klinkieru lub cementu dobiera się tak, aby próbka przemielonego cementu, zbadana w laboratorium na zawartość CaO, wykazała 0,2-7-0,4 g CaO/1 zaczynu. Stopień zmielenia cementu gipsowożużlowego utrzymuje się w granicach 3 –:- 50f0. [więcej w: olx słupca , nasady kominowe dymowe , zbiornik na wodę deszczową ]

Powiązane tematy z artykułem: nasady kominowe dymowe olx słupca zbiornik na wodę deszczową